nhổ răng cấm hàm dưới |

Răng cấm hàm dưới bị sâu có nên nhổ không?

Chào bác sỹ Peace Dentistry .Em hiện có một chiếc răng cấm hàm dưới bị sâu và vỡ lớn. Khi quan... Chi tiết

Nhổ răng cấn hàm dưới bị sâu có nguy hiểm hay không?

Chào bác sỹ! Em muốn đi nhổ răng cấm hàm dưới bị sâu để trồng răng implant, mong bác sỹ... Chi tiết