Khách hàng |

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG BỌC RĂNG SỨ TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

Xem thêm ...

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG CẤY GHÉP IMPLANT TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

(Trồng implant khôi phục 1 răng cửa bằng implant Dentium (USA) (**))

(Trồng 2 trụ implant khôi phục 4 răng cửa và có tiêu xương do mất răng lâu năm (**))

(Trồng 1 trụ implant khôi phục 1 răng hàm bằng implant tekka và răng sứ Zirconia (**))

Xem thêm ...

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG LÀM MẶT SỨ VENEER TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

(Dán 14 mặt sứ Veneer cho răng tối màu, hình thể xấu, hở kẽ răng (**))

(Dán 6 mặt sứ Veneer điều chỉnh hình thể răng (**))

(Dán mặt sứ Veneer cho răng hàm trên tối màu, hình thể xấu (**))

Xem thêm ...

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG TRỒNG RĂNG SỨ TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG NIỀNG RĂNG TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG THẨM MỸ NHA TẠI PEACE DENTISTRY

"Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng"