– Học vấn: Đại học Y Dược Tp.HCM chuyên ngành Răng Hàm Mặt. Tu nghiệp thẩm mỹ nha khoa ở Malaysia
– Kinh nghiệm: 3 năm, là một bác sĩ trẻ được đánh giá rất cao về chuyên môn, nổi bật với tính cách thân thiện.
– Kinh nghiệm: hơn 500 ca điều trị phục hình sứ, thẩm mỹ nha và hàng nghìn ca nha tổng quát.
– Thành viên Hiệp hội Thẩm mỹ Nha khoa Hoa Kỳ SCADA
– Thông thạo 2 ngoại ngữ: Nhật và Anh