– Chuyên khoa: Phục hình răng sứ, Nha tổng quát, Nội nha
– Học vấn: Đại học Y Dược Tp.HCM, các chứng chỉ chuyên sâu về chuyện ngành điều trị trong và ngoài nước
– Kinh nghiệm: 20 năm kinh nghiệm, từng là bác sĩ chính tại các bệnh viện RHM lớn ở TP.HCM
– Thành tích: Hơn 10.000 ca điều trị tổng quát, nội nha, và phục hình răng sứ. Đặc biệt, bác sĩ Viên là một chuyên gia thực thụ trong các chuyên môn nha khoa điều trị