– Học vấn: Đại học Y Dược Tp.HCM – Khoa Răng Hàm Mặt
– Chuyên khoa: Nha tổng quát, phục hình răng sứ
– Kinh nghiệm: 3 năm, là một bác sĩ trẻ thân thiện nhiệt tình, có tâm nên được rất nhiều khách hàng lớn tuổi yêu mến
– Kinh nghiệm: điều trị hơn 850 ca phục hình sứ và nha tổng quát.