Tư vấn Nha khoa


Ca lâm sàng: Thay cầu răng sứ, kết hợp dán 5 mặt sứ Veneer với tiêu chí “xâm lấn tối thiểu – hiệu quả tối ưu”

Khách hàng nữ 32 tuổi đến gặp bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với những than phiền chính yếu: cầu […]

Xem thêm →

Chi tiết ca Mặt dán sứ Veneer cho 4 răng cửa của khách hàng nữ 26 tuổi nhân viên Sale

Thế nào là thẩm mỹ răng sứ nhưng vẫn đảm bảo tính “TỰ NHIÊN NHƯ RĂNG THẬT”. Dưới đây là […]

Xem thêm →