Đội ngũ bác sĩ | Danh mục bác sĩ |

Bác sĩ Cấn Mỹ Trang

Chuyên môn: nha tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên môn: Thẩm mỹ nha khoa, phục hình răng sứ

Bác sĩ Đặng Hoàng Cương

Chuyên môn: Thẩm mỹ nha khoa, phục hình răng sứ

Bác sĩ Bùi Tuấn Anh

Chuyên môn: Niềng răng - Chỉnh nha

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái

Chuyên môn: Cấy ghép implant

Bác Sĩ Đinh Trường Hùng

Chuyên môn: Phục hình răng sứ, Thẩm mỹ răng sứ, nội nha

Thạc sĩ Bác sĩ Thân Trọng Nguyên

Chuyên môn: Cấy ghép implant

Bác sĩ Nguyễn Công Viên

Chuyên môn: Nội nha - Chữa tủy